Je bent hier: Home | muziekinstrumenten: Muziektermen Muziektermen K t/m L
MMS_950x220

Muziektermen K t/m L

Afkortingen tussen haakjes verwijzen naar linguistische oorsprong Eng., Engels: Fr., Frans; Dui, Duits; Gr., Grieks; Hin., Hindi; It, Italiaans; Lat., Latiin; Port., Portugees; Sp., Spaans.

K.V. / Kochels Verzeichnis
De standaardnummering van de composities van Mozart, opgesteld door Ludwig von Kochel (1800-1870); bijv. Sonate in A, K.V. 33. Bewerkt en verbeterd door Alfred Einstein.

Kamermuziek
Oorspronkelijk iedere muziek die door een kleine groep musici in een kamer gespeeld kon worden. Tegenwoordig in strikte zin muziek voor twee of meer instrumenten in enkelvoudige bezetting.

Kapelmeester
Oorspronkelijk de leider van het koor van een kerk of (hof)kapel tegenwoordig in het algemeen dirigent.

Kerktoonsoort
In het toonsoortensysteem dat in de zeventiende eeuw ontstond, wordt tonale afwisseling hoofdzakelijk teweeggebracht door van toonsoort te veranderen, d.w.z. door op een andere toonhoogte eenzelfde toonladder op te bouwen. In de vroegere Europese muziek speelde deze praktijk nauwelijks een rol, tonale afwisseling werd teweeggebracht door het gebruik van modi of kerktonen (kerktoonladders), verschillende octaafsegmenten van eenzelfde datonische reeks, die men zich zou kunnen voorstellen als de witte toetsen van de piano. De toonladder die van c naar c loopt, is slechts een van de zeven mogelijke modi of manieren om dit basismateriaal te bezien. Door op de zeven verschillende tonen van de diatonische reeks te beginnen, krijgt men zeven verschillende (kerk)toonladders, die elk hun eigen naam hebben en hun eigen karakteristieke opeenvolging van hele en halve tonen.

Klassicisme
In de muziek een stijl die tendeert naar een overwicht van de vorm over de muzikale expressie; gewoonlijk doelt men hiermee op de achttiende-eeuwse muziek van bijv. de Weense klassieken. In algemenere zin wordt klassieke muziek gesteld tegenover lichte muziek, amusementsmuziek e.d

Koor
- Een groep zangers.
- Compositie of deel van een compositie waarin elke partij door verschi'llende zangers wordt gezongen.
- Liedrefrein.
- De met een toets van de piano corresponderende groep snaren.
- Instrumentenfamilie.

Zie ook chorus.

Koortoon
Standaardtoonhoogte waarop de instrumenten gewoonlijk worden gestemd; hiervoor gebruikt men de eengestreepte a, die internationaal is vastgesteld op 440 trillingen per seconde (440 herz).

Kopstem
Hoog register van de stem voortgebracht door de neusholten te gebruiken.

Koraal
Protestants kerklied, oorspronkelijk alleen op psalmteksten, Iater ook op andere berijmde bijbelteksten en vrije verzen.

Koraalvoorspel
Orgelcompositie, gebaseerd op een koraalmelodie.

Kruis
Zie accidentie.

Kwart
Zie interval.

Kwartenharmonie
Harmonie, gebaseerd op kwarten-intervallen.

Kwartet
Ensemble voor vier stemmen of instrumenten, of een sonate-achtig muziekwerk, voor deze bezetting geschreven.

Kwarttoon
Interval, half zo groot als een kleine secunde.

Kwint
Zie interval.

Kwintet
Ensemble van vijt stemmen of instrumenten, of sonate-achtig muziekwerk, voor deze bezetting geschreven.

Kyrie eleison
(Gr., 'Heer, erbarm U') Eerste deel van de gezongen mis.

Ländler
Zuidduitse volksdans in driedelige maat. Voorloper van de wals, maar langzamer.

Largamente
(It.) Breed, wijds.

Largo
(It.) Zeer langzaam, statig tempo.

Laudli spirituali
Italiaanse geestelijke volksliederen uit de late middeleeuwen en renaissance, in stilistisch opzicht voorlopers van het oratorium.

Legato
(It., 'gebonden') Aanwijzing om de noten vioeiend met elkaar te verbinden; tegengesteld aan staccato.

Leidtoon
Zevende toon van een diatonische ladder, zo genoemd omdat hij naar de tonica 'leidt'.

Leitmotiv
(Du.) Melodisch gegeven dat een bepaalde persoon of situatie karakteriseert; door Wagner veelvuldig gebruikt in zijn muziekdrama's.

Lento
(it.) Langzaam, maar niet zo langzaam als largo.

Libretto
(It.) Tekst van een opera.

Lied
Vocale compositie, vaak in strofevorm, maar ook doorgecomponeerd, voor solostem en begeleiding. In het Frans en het Engels wordt het woord Lied (meervoud Lieder) speciaal gebruikt voor het negentiende-eeuwse Duitse kunstlied, bijv. de liederen van Schubert. In het algemeen: muzikale zetting van een gedicht of prozafragment.

Alle muziektermen op één website

MMS_950x100

Let's make music!

Let's make music!Let's make music! is internetuitgever en initiatiefnemer van deze muziekportal. Let's make music! is een pro-actief en onafhankelijk projectbureau dat muziekbeoefening op eigen initiatief, met eigen middelen en projecten stimuleert.

website | www.muziekpromotie.nl

LMM_logo

Muziek maakt slim!

Muziek maakt slim!Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Meer info op onze projectwebsite.

website | www.muziekmaaktslim.nl

MMS_logo

Samen muziek maken!

smmWat doet muziek met kinderen en hoe kun je als ouders of opvoeders van kinderen muziekbeoefening op een eenvoudige manier integreren in de opvoeding? Op deze website geven we een aantal eenvoudige tips!

website | www.samenmuziekmaken.nl

SMM_logo_V2